Privacyverklaring

Duikvereniging Nijkerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

W:   http://www.duikverenigingnijkerk.nl

E:    secretariaat@duikverenigingnijkerk.nl

Ferdi van Kooij, in de rol van voorzitter, is de Functionaris Gegevensbescherming van Duikvereniging Nijkerk. Hij is te bereiken via

E:    voorzitter@duikverenigingnijkerk.nl

Ledenadministratie

Persoonsgegevens die wij verwerken

Duikvereniging Nijkerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • 2 I.C.E. nummers (in case of emergency)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Foto- en video materiaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • confectie gegevens (schoenmaat, kledingmaat, lengte)
 • brevetteringen
 • duikmedische/sport keuring (datum en status)
 • interesses

Als je er van overtuigd bent dat Duikvereniging Nijkerk zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met ons op via secretariaat@duikverenigingnijkerk.nl.  Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Duikvereniging Nijkerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Facturering voor lidmaatschap
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Beoordeling van deelname aan verenigingsduiken
 • Promotieactiviteiten, nieuwsberichten en items op website en social media. Hier worden enkel foto’s en eventueel voornaam gebruikt

Geautomatiseerde besluitvorming

Duikvereniging Nijkerk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Duikvereniging Nijkerk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Duikvereniging Nijkerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens 2 jaar na beëindiging lidmaatschap
 • Bijzondere persoonsgegevens 2 jaar na beëindiging lidmaatschap
 • fiscale gegevens 7 jaar na beëindiging lidmaatschap

Delen van persoonsgegevens met derden

Duikvereniging Nijkerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Duikvereniging Nijkerk verstrekt de noodzakelijke persoonsgegevens, (NAW gegevens), contactgegevens (telefoon, email), specifieke gegevens, (geboortedatum, geslacht), en bijzondere persoonsgegevens (brevetteringen) aan de Nederlandse Onderwatersport Bond ten behoeve van lidmaatschap, brevet registratie en magazine.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Duikvereniging Nijkerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@duikverenigingnijkerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Duikvereniging Nijkerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Duikvereniging Nijkerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@duikverenigingnijkerk.nl.

 

Website

Ons website-adres is: http://www.duikverenigingnijkerk.nl

 

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

 

Contactformulieren

Wanneer je het contact formulier gebruikt, wordt er een e-mail verstuurd aan het secretariaat van duikvereniging nijkerk. De gegevens op het contactformulier worden niet opgeslagen op de website.

 

Cookies

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Je gebruikersaccount en gebruikersprofiel voor de website van Duikvereniging Nijkerk wordt verwijderd binnen 1 maand na einde lidmaatschap

 

Facebook Feed WD

De website maakt gebruik van een facebook API om berichten van de verenigingspagina op facebook te tonen op de website in de facebook feed. Facebook maakt gebruik van ingesloten JS en kan daarmee bezoekers volgen. Facebook insluitingen worden gereguleerd volgens de voorwaarden van het Privacybeleid van Facebook

Verenigings E-mail

Voor het versturen van verenigingsmail maakt Duikvereniging Nijkerk gebruik van Mailchimp. Hier worden door Duikvereniging Nijkerk  enkel Naam en E-mail adres opgeslagen.

Je e-mailgegevens bij Mailchimp worden verwijderd binnen 1 maand na einde lidmaatschap

Mailchimp houdt statistieken bij van verzonden e-mails en gelezen e-mails en maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van informatie.

Mailchimp privacy wordt gereguleerd volgens de voorwaarden van het Mailchimp Legal beleid