Aannamebeleid

Contactgegevens:

W:   http://www.duikverenigingnijkerk.nl

E:    secretariaat@duikverenigingnijkerk.nl

Dit aannamebeleid is breed opgesteld om een zo duidelijk en volledig beeld te vormen van de taken waarvoor vrijwilligers binnen onze vereniging ondersteuning bieden. De vrijwilligers vormen het hart van onze opleidingen.

Duikvereniging Nijkerk is een vereniging waarbij enkele vrijwilligers trainingen en opleidingen verzorgen. Zonder hen kunnen wij geen nieuwe niet gebrevetteerde leden een opleiding bieden. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden, de instructeurs beschikken over voldoende ervaring, kennis en het juiste instructeursdiploma.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen duiken in een veilige omgeving en bij de trainers en instructeurs in veilige handen zijn.

Daarom neemt Duikvereniging Nijkerk de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • De vrijwilliger heeft een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en deze te ondertekenen;
  • Bij gecontracteerde vrijwilligers kunnen eventuele referenties gecheckt worden;
  • Van iedere instructeur wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd;
  • bij twijfel behoud DVN het recht om de aanvraag te weigeren